ช่องทางการติดต่อ ฟาร์มสมใจ ซีฟู้ดส์

  • 57 ซอยริมคลองประมง (คลองโล่ง)
  • แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150
  • info@farmsomjai.com
  • เปิด 11.00 AM ถึง 08.00 PM
  • พุธ - อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • วันธรรมดาโทรจองล่าวหน้า 1 วัน
  • โทร 062-141-4199