เสาร์ - อาทิตย์ นี้ (18 ก.ค. - 19 ก.ค. 63) ระหว่างช่วงเวลา 11.00 - 13.30 น. น้ำลงเรือต้องวิ่งอ้อม

หลัง 13.30 น. เรือวิ่งทางปกติได้ครับ

ส่วนรอบเรือของเราจะออกทุกๆ 1 ชั่วโมง เริ่มเที่ยวแรกเวลา 11.00 น. รอบถัดไป 12.00 น. 13.00 น. 14.00 น. ตามลำดับครับ 

Map

ติดต่อเรา

Get Direction

จุดจอดรถฟาร์มสมใจ