ฟาร์มสมใจ ซีฟู้ดส์ แจ้ง Update รอบเรือสัปดาห์นี้  

 

 

1 ส.ค. 2563 เวลา 11.00 - 13.00 น. น้ำลงเรือต้องวิ่งอ้อม หลัง 13.00 น. น้ำขึ้นเรือวิ่งทางปกติได้

2 ส.ค. 2563 เวลา 11.00 - 13.30 น. น้ำลงเรือต้องวิ่งอ้อม หลัง 13.30 น. น้ำขึ้นเรือวิ่งทางปกติได้

ช่วงเวลาน้ำลงเรือออกทุกๆ 1 ชั่วโมง เที่ยวแรก 11.00 น.

 

ติดต่อเรา

Get Direction

จุดจอดรถฟาร์มสมใจ